Έχουν συγκεντρωθεί
768.600
* Οι εισφορές είναι μικτές
(κρατήσεις και έξοδα).

FAQ